Sammandrag av årsmötet

RB:s årsmöte blev mycket glädjande ett välbesökt sådant och flöt på utan några tillägg i vare sig dagordningen eller varksamhetsberättlesen.

Sällskapet fick berättat för sig av revisorerna att ekonomin är stabil och trygg och med tanke på pågående projekt och investeringar hoppas föreningen förbättra den ännu en nivå. ordförande Eije Andersson delgav oss verksamhetsberättelsen för den gångna säsongen/året och hade även så ridderligt införskaffat fika till hungrade klubbmedlemmar. Medlemsantalet låg på 135 under säsongen och medlemsantalet är således fortsatt stabilt över 100- strecket.

Eije valdes även om som ordförande, Styrelsen i sin helhet för det kommande året ser ut som följande med alla poster på 1 år:

Ordförande
Eije Andersson

Styrelsemedlemmar:
Gustav Åkesson
Johan Lindh
Emil Antonsson (invald)
Jonas Lindberg (invald)
Christoffer Myrsäter
Johan Ahlander

Suppleanter:
Hampus Gunninge
Tobias Johansson

Röda Bollen tackar Viktor Johansson för hans insatser för föreningen för denna gång.

Föreningen ser fram emot säsongens utmaningar både på läktaren och i de nya projekt som inletts.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter