Angående återbetalning åbyresan

Alla ni som betalat Åby-resan via swish ska nu ha fått återbetalning för den uteblivna festen, om ni saknar er återbetalning, vänligen kontakta mig. Ni som betalat kontant eller via BG kan hämta era pengar i RB-shoppen ons 13/12 alternativt kontakta mig och uppge kontonummer för återbetalning.

Slutligen vill Röda Bollens styrelse rikta ett stort tack till Er som på eget initiativ valt att skänka avgiften till Röda bollen. Pengarna kommer gå till att finansiera framtida resor.

Gustav Åkesson, Kassör Röda Bollen. 076-246 4330, gg_akesson@hotmail.com

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter