Röda Bollen i ny skrud

Vi är (förmodligen) Sveriges äldsta supporterklubb inom bandyn. Från att ha bildats i NIF:s styrelserum och med helt andra syften har vi med tiden blivit en renodlad supporterklubb med läktarkulturen som enda prioritering.

För att förtydliga detta och att vi är en suverän supporterklubb med eget självstyre har beslut sedan en tid tillbaka fattats om att ta fram en egen logotyp.

Vi vill rikta ett stort tack till Svante Pettersson för ett fint och smidigt arbete. All cred till dig!
Vår klubb sträcker sig över generationer och med ett namn från förr skrålar vi vidare i ny skrud.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter